Integrale Hatha Yoga 
Wat is integrale yoga? 
Integrale Yoga onderscheidt zich van andere yogavormen doordat het geen vaste richtlijnen volgens een bepaalde leer kent. Het is binnen deze yoga de bedoeling dat je in zelfobservatie en concentratie de aandacht naar binnen richt en gaat ervaren wat er werkelijk speelt. Zo kun je direct werken aan een beter evenwicht en yoga integreren in het dagelijks leven. 
Yoga is voor iedereen. Deze yoga vraagt geen specifieke voorkennis of fysieke lenigheid. De poses worden op een rustige manier uitgevoerd, Zonder druk en met respect voor de eigen mogelijkheden. Integrale Yoga is een volledige yoga: alle elementen van de traditionele yoga zijn er in terug te vinden. De lessen bestaan uit een aantal vaste elementen. 

Hatha Yoga: lichaamsoefeningen 
Onder Hatha Yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop geconcentreerd. Men wordt zich bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn. Het resultaat is een gezond functionerend lichaam. Na de poses volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren. 

Pranayama: adem oefeningen 
Prana is datgene wat zuurstof leven schenkt. Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Men dient de natuurlijke ademhaling terug te vinden. 
Ontspanning Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt men bewust van spanning in verschillende delen van het wezen. Het bewust worden en observeren hiervan is een eerste stap om tot verdiepte ontspanning te komen.
 
Concentratie en meditatie:
Het stil maken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten. Tijdens de meditatie komt men in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga.

Wil je meer informatie of jezelf opgeven?
Stuur dan een mail naar yogapuredevotion@gmail.com of bel 06 33002168