Sing Inn 
Van jongs af aan heb ik mij bezig gehouden met muziek, vooral zingen is uitgegroeid tot mijn passie. Dit heeft geleid tot zingende vriendengroepen rondom een kampvuur tot het opstarten van een heus koor, tot leadzangers in verschillende bands, tot een opleiding Adem, Stem en Boventonen en nu tot het begeleiden van Sing Inn. 
 
Het streven van Sing Inn is iedereen die enthousiast wordt van zingen samen te brengen om één keer in de maand samen te zingen. Geen lidmaatschap, geen verplichtingen, gewoon op komen dagen en lekker zingen!  
 
We weten inmiddels allemaal dat zingen ontspannend werkt, maar er is zoveel meer wat zingen teweeg brengt of kan brengen. Door vanuit je essentie te gaan zingen maak je contact met je eigen kracht én kwetsbaarheid. Daar kun je van alles bij gaan voelen, pijn, verdriet, vreugde, zachtheid. Van binnen naar buiten, zodat er ruimte ontstaat voor wie jij wérkelijk bent! 
 
Wanneer: iedere eerste zondag van de maand  
Tijd: 10:00 uur tot 12:00 uur  
Investering: € 5,– 
 
Zie voor meer informatie www.singinn.nl