Lezing Ongewilde Kinderloosheid (gratis)
Ongewilde Kinderloosheid: hoe ga je als man, vrouw en betrokken hiermee om?  
 
Ik ben Lenie van Hassel en psychosociaal therapeut. Mijn afstudeer scriptie ging over Ongewilde Kinderloosheid. Dat onderwerp staat dichtbij mij omdat ik zelf ongewild kinderloos ben. Het raakt me dat het zo’n taboe is. Er wordt weinig tot niet over gesproken. Voor mijn scriptie heb ik meer dan 15 mensen geïnterviewd. In de verschillende ervaringen die ze vertelde ontdekte in vele raakvlakken en paralellen. Het zwijgen en het gevoel van er niet bij horen waren de grote gemene deler. Vele geïnterviewde vonden het een verademing om er met een lotgenoten over te praten.  
 
Door deze lezing te geven wil ik het taboe doorbreken. Meer horen en weten over dit onderwerp kan voor jou helend werken. Welke dynamieken komen het meeste voor, en praten over je pijn en gemis kan ruimte en lucht geven, letterlijk heb ik gemerkt tijdens de interviews. Dit is belangrijk, want alle onderdrukte verdriet heeft psychische, fysieke en sociale gevolgen. Het kan ongenuanceerd naar buiten komen in gedrag maar ook in negatieve gedachten over jezelf. Wat ook heel belangrijk is, is de vraag: hoe rouw je? Doorleefde rouw geeft aanvaarding en rust, waardoor er plaats is voor een andere invulling in je leven. Door meer openheid gun je jezelf ook troost en compassie, vanuit je omgeving , voor jezelf. Deze lezing is ook voor betrokkene, zij weten vaak niet wat ze wel en niet moeten doen, of zijn onwetend wat er bij jou speelt.  
Voel je welkom op deze avond, 29 mei 2018. 
 
Hartelijke groet, Lenie van Hassel 
 
Meer informatie over Lenie van Hassel kunt u vinden op www.pure-essentia.nl