Rouwen om een verloren toekomst. 
Interactieve Training:  
Rouwen om een verloren toekomst. 
Ongewild kinderloos, hoe geef je je leven een nieuwe betekenis?
 
 
Data: 17-10 | 24-10 | 31-10 |7-11 |14-11-2019 
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur 
Incl: koffie en thee 
 
In deze training van 5 avonden gaan we met elkaar niet alleen in gesprek maar ook actief aan de slag met oefeningen betreffende het thema ongewild kinderloos zijn. Vaak hoor ik bij mijn lezingen dat mensen het contact missen met deelgenoten. Het gemis doorvoelen, het taboe doorbreken en de rouw nemen, zijn belangrijke pijlers om tot heling te komen. En daarin ligt de vraag ingebed: hoe ga jij je leven vorm geven en de zin van het leven voelen met dit gemis in jouw hart?  
 
De oorsprong van de kinderwens….Wat maakt deze wens nu zo krachtig, een roep die niet te negeren valt? Als deze niet vervuld kan worden ontstaat er een heftig verdriet die vaak wordt onderdrukt. Deze onderdrukte pijn heeft ook invloed op het psychische, sociale en fysieke aspect in het leven 
 
Ik, Lenie van Hassel, psychosociaal therapeut wil met compassie en respect naar elkaar en met elkaar een omgeving creëren waarin het veilig is voor jou om dit verdriet aan te raken.  
 
De brug naar geluk is het verlies nemen en het verlorene aannemen. 
 
Voor meer informatie of aanmelden:  
www.pure-essentia.nl | info@pure-essentia.nl | M:06-17399925