Haptotherapie bij kankerpatienten
Te horen krijgen dat je kanker hebt is bijna altijd zeer ingrijpend, voor jezelf en voor de mensen om je heen. In korte tijd komt er van alles op je af aan verder onderzoek en behandeling en vaak kom je voor moeilijke beslissingen te staan. Bovendien zijn veel mensen zich onmiddellijk bewust van het levensbedreigende karakter van deze ziekte, ook al is er tegenwoordig veel mogelijk en zijn over het geheel genomen de overlevingskansen enorm toegenomen.  

Je krijgt niet alleen te maken met lichamelijke gevolgen, ook psychisch raak je uit balans. Zo kun je je overspoeld voelen door onzekerheid en angst, maar ook door andere – soms ongekend heftige – gevoelens: boosheid, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid… Het kan een hele kunst zijn om je dan staande te houden. 

De affectief bevestigende aanraking van de haptotherapeut helpt de cliënt niet alleen om weer vertrouwd te raken met het soms zo geschonden lichaam maar opent ook de weg om de emoties weer aan te gaan en te durven voelen wat de ziekte innerlijk teweegbrengt. Door dat te erkennen en betekenis te geven ontstaat er bij de cliënt meer rust in wie hij is, ontwikkelt hij meer zelfvertrouwen en is hij beter in staat zijn eigen keuzes te maken. Hij ervaart wat hij nog wel kan in plaats van wat hij niet meer kan. En al is het leven niet altijd gemakkelijk en soms nog maar heel kort, als hij ervaart dat hij mag zijn wie hij is, hij de regie heeft en hij zich verbonden kan voelen met de mensen en levensgebeurtenissen om hem heen, dan maakt dat het leven zinvol. Haptotherapie ondersteunt in dit proces.  

Met welke vragen kun je bij de Haptotherapie terecht: 
-  Als zingeving en betekenisverlenende therapie. 
-  Contact maken met je lijf. Weer ervaren dat je lijf meer is dan een ding, wat functioneel is aangeraakt de
    afgelopen tijd.  
-   Het gevoel hebben dat een bepaald lichaamsdeel er niet meer bij hoort. 
-   Het vertrouwen in je lijf kwijtgeraakt zijn. 
-   Meer accepteren van de verandering die je lijf heeft meegemaakt. 
-   Afscheid nemen, voelen wat belangrijk voor je is. Combinatie van gesprek, aanraken…. 
 
 
 


Contact: 06 416 816 75 
Lees meer op: www.haptotherapie-dk.nl